Nápověda: Online DNS
Jak nasměrovat doménu pomocí DNS záznamů
27.07.2012 10:45

Jak nasměrovat doménu pomocí DNS

Pro úpravu DNS záznamů se přihlaste do klientské sekce na stránce www.web4u.cz (Obrázek č.1).Po přihlášení zvolte v panelu "Vaše služby a jejich administrace" možnost "Správa domén" (Obrázek č.2).


 

Na další stránce pak zvolte ikonu "Online dns" (Obrázek č.3) a vyberte doménu, kterou si přejete editovat.


Odstranění nevyhovujících záznamů

S pomocí ikony X od domény nejprve odeberte veškeré nevyhovující DNS záznamy (Obrázek č.4). Popis jednotlivých DNS záznamů naleznete níže.

 

Přidání záznamů


Nový DNS záznam přidáte v dolní části stránky v panelu "Nový záznam" (Obrázek č.5). Pro přesměrování domény je standardně třeba zadat níže uvedené příklady záznamů. Přesné hodnoty pro přesměrování domény si vyžádejte od poskytovatele dané služby.

 


Záznam @ určující směrování "hlavní" domény bez WWW. DNS A záznam směruje doménu na požadovanou IPv4 adresu. V tomto případě směrujeme doménu "domena.cz" na IP adresu sdíleného webhostingu.

Název Typ Adresa
domena.cz. A 81.91.86.14

 

Zápis pro směrování hlavní domény může mít také následující podobu:

Název Typ Adresa
@ A 81.91.86.14

 

Záznam * slouží k přesměrování všech neexistujících subdomén. Pokud u domény nadefinujeme záznam *, není již třeba samostatně definovat sub-doménu www a jiné (pokud mají sub-domény směrovat na stejnou IP adresu). V tomto příkladu směrujeme záznam * na IP adresu s pomocí záznamu A.

Název Typ Adresa
* A 81.91.86.14

 

Doménu lze směrovat také za pomoci AAAA záznamů, určených pro IPv6 adresu. V takovém případě může nasměrování hlavní domény a všech neexistujících subdomén vypadat následovně:

Název Typ Adresa
@ AAAA 2001:1568::14
* AAAA 2001:1568::14

 

Druhou možností směrování sub-domén je záznam typu CNAME. S pomocí záznamu CNAME můžeme sub-domény směrovat na jiné doménové jméno. Záznam pro subdoménu ftp.domena.cz by pak mohl být zapsán následovně.

Název Typ Adresa
ftp CNAME ftp.web4u.cz.

 

Pro směrování e-mailových služeb pak slouží záznam typu MX. U MX záznamu je mimo názvu a adresy nutné ještě vyplnit prioritu. Priorita je udávána především pro zadání více MX záznamů. V tom případě pak zkouší servery dle dané priority - nejvyšší prioritu má server s nejnižším číslem. Pokud server neodpoví, přejde na další servery dle čísla priority, tyto servery tak slouží jako záložní mailservery. 

Název Typ Priorita Adresa
domena.cz. MX 10 mx.web4u.cz.

Další důležité informace:

Změna DNS záznamů se projeví do 4 hodin od korektního uložení.

Důležitou informací je, že záznamy, kde uvádíte celý název domény www.domena.cz, je třeba ukončovat "tečkou" na konci, viz příklad níže:

Název Typ Adresa
www.domena.cz. CNAME php56.web4u.cz.

Aby byly DNS záznamy, které jsou uloženy v Online DNS, aktivní, je třeba mít u domény správně nastaveny name servery ns.web4u.cz a ns2.web4u.cz. V případě .CZ domény jde o NSSET WEB4U.

Tuto skutečnost si můžete ověřit například na adrese www.domaintools.com

ak nasměrovat doménu pomocí DNS záznamů?
Posted by Michal Komárek on 27.07.2012 10:45

Jak nasměrovat doménu pomocí DNS

Pro úpravu DNS záznamů se přihlaste do klientské sekce na stránce www.web4u.cz (Obrázek č.1).


Po přihlášení zvolte v panelu "Vaše služby a jejich administrace" možnost "Správa domén" (Obrázek č.2).

Na další strance pak zvolte ikonu "Online dns" (Obrázek č.3) a vyberte doménu, kterou si přejete editovat.


Odstranění nevyhovujících záznamů

S pomocí ikony X od domény nejprve odeberte veškeré nevyhovující DNS záznamy (Obrázek č.4). Popis jednotlivých DNS záznamů naleznete níže.

 

Přidání záznamů


Nový DNS záznam přidáte v dolní části stránky, v panelu "Nový záznam" (Obrázek č.5). Pro přesměrování domény je standardně třeba zadat níže uvedené příklady záznamů. Přesné hodnoty pro přesměrování domény si vyžádejte od poskytovatele dané služby.


Záznam A určující směrování "holé" domény bez WWW:

Název Typ Adresa
domena.cz. A 81.91.86.12

Zápis pro směrování holé domény může mít také následující podobu:
Název Typ Adresa
@ A 81.91.86.12

 


Záznam * sloužící k přesměrování všech neexistujících sub-domén.

Název Typ Adresa
* A 81.91.86.12

Druhou možností směrování sub-domén je záznam CNAME.

Název Typ Adresa
* CNAME php53.web4u.cz.

 


Pro směrování e-mailových služeb pak slouží záznam typu MX. U MX záznamu je mimo názvu a adresy nutné ještě vyplnit prioritu. Priorita je udávána především pro zadání více MX záznamů. V tom případě pak zkouší servery dle dané priority - nejvyšší prioritu má server s nejnižším číslem. Pokud server neodpoví, přejde na další servery dle čísla priority, tyto servery tak slouží jako záložní mailservery. 

Název Typ Priorita Adresa
domena.cz. MX 10 mail.web4u.cz.
domena.cz. MX 20

mail2.web4u.cz.


Další důležité informace:

Změna DNS záznamů se projeví do 4 hodin od korektního uložení.

Důležitou informací je, že záznamy kde uvádíte celý název domény www.domena.cz je třeba ukončovat . na konci, viz příklad níže:

Název Typ Adresa
www.domena.cz. CNAME php53.web4u.cz.

 

Aby byly DNS záznamy, které jsou uloženy v Online dns aktivní, je třeba mít u domény správně nastaveny name servery ns.web4u.cz a ns2.web4u.cz. V případě .CZ domény nsset WEB4U.

Tuto skutečnost si můžete ověřit například na adrese www.domaintools.com


Komentáře (0)
Help Desk Software by Kayako fusion