Nápověda: Online DNS
SPF záznam
14.08.2012 20:52

Co je to SPF záznam

SPF (Sender Policy Framework) je speciální záznam, s pomocí kterého můžeme nadefinovat, které SMTP servery (IP adresy) jsou pro danou doménu autorizované při odesílání e-mailů.

Pokud tak strana příjemce ověření pomocí SPF záznamu podporuje, ověří zda je SMTP server pro danou doménu autorizovaný v SPF záznamu, pokud není, e-mailová zpráva je brána jako potencionální spam. Pokud se e-mailová zpráva skrze SPF záznam v pořádku autorizuje, e-mail je v pořádku dále zpracován.

Příklad:

U domény stranka.cz máme nastavený SPF záznam "v=spf1 include:web4u.cz -all", tento záznam nám říká, že pro doménu stranka.cz je autoritativní jakýkoliv SMTP server v rámci domény web4u.cz, např. smtp.web4u.cz.

Pokud tak odešleme zprávu skrze smtp.web4u.cz, e-mailový server, který podporuje kontrolu pomocí SPF záznamu překontroluje uvedené hodnoty. Jelikož IP adresa SMTP serveru ze které byla zpráva odeslána(smtp.web4u.cz) odpovídá SPF záznamu bude zpráva v pořádku dále zpracována.

Pokud však odešleme zprávu skrze SMTP server smtp.priklad.cz který má IP adresu 1.2.3.4 zpráva již zpracována v pořádku nebude. IP adresa 1.2.3.4 není totiž u dané domény v SPF záznamu nadefinována a zpráva je tak vyhodnocena jako potencionální spam.

Jak SPF záznam do DNS přidat

Pro přidání SPF záznamu se nejprve přihlaste do klientské sekce na stránce www.web4u.cz.

Po přihlášení do klientské sekce, zvolte v oblasti "Vaše služby a jejich administrace" možnost "Správa domén".

Na další stránce pak zvolte ikonu "Online dns".

Zde stačí přidat nový záznam, kde název bude "@" typ "TXT" a jako adresa "v=spf1 include:web4u.cz -all". Viz tabulka níže:

Název Typ Hodnota
@ TXT v=spf1 include:web4u.cz -all

Tímto záznamem omezíte odesílání e-mailů s Vaší doménou pouze ze SMTP z domény web4u.cz, neboli ze SMTP serverů společnosti Web4U.

Pokud pro odesílání využíváte jiné SMTP, například Vašeho poskytovatele internetového připojení, bude zapotřebí zadat jim využívanou IP.

 


Dokumentaci k SPF záznamů naleznete na této adrese.


Komentáře (0)
Help Desk Software by Kayako fusion