Nápověda: Webhosting
Změna tarifu webhostingových služeb
23.08.2012 07:45

Během objednání webhostingových služeb jste si zvolili tarif webhostingu. Tarify se liší mezi sebou parametry a podporovanými technologiemi a také cenou. O změnu webhostingového tarifu můžete snadno zažádat v klientské sekci, kde je služba vedena.

 


Změnu tarifu během fakturačního období je možné v případě, že přecházíte na vyšší tarify tedy:

MINI --> BASIC --> HIT --> OPTIMAL --> KOMPLET 

Na nižší tarify je možné přejít vždy na konci předplatného období. V takovém případě je vždy nutné zaslat autorizovaný požadavek z klientské sekce, kde jsou služby vedeny.

Následující postup popisuje, jak přejít na vyšší tarif.

 


 

 

Přihlaste se do klientské sekce, kde je webhostingová služba vedena. Obrázek č. 1

Obrázek č. 1

V seznamu vedených služeb a jejich administrace klikněte na Webhosting  Obrázek č. 2

Obrázek č. 2

Pokud máte vedeno více webhostingových služeb, objeví se tabulka s přehledem. Klikněte na Administrace (1) Obrázek č. 3 u webhostingové služby, pro kterou chcete provést změnu tarifu.

Obrázek č. 3

Na další stránce se nachází souhrn informací (Informace) o webhostingových služeb. U položky Tarif , naleznete aktuálně používaný webhostingový tarif. Pokud jej chcete změnit, klikněte na Změnit (1). Obrázek č. 4

Obrázek č. 4

Nyní máte možnost vybrat si Nový tarif (1). Do poznámky (2) uveďte doplňující informace k prováděné změně. Poté již stačí kliknout na Odeslat požadavek (3) . Obrázek č. 5

Obrázek č. 5

Po zpracování požadavku Vás budeme kontaktovat, abychom se domluvili na bližších podrobnostech.

Je možné změnit program PHP na ASP.NET a opačně?

 

Z technických důvodů přechod na z tarifu PHP na ASP.NET a opačně není možný. Jediným řešením je požádat o zrušení stávajícího webhostingového tarifu a objednání nového s požadovanou technologií. Můžete nás kontaktovat prostřednictvím autorizovaného požadavku a to z klientské sekce, kde je služba vedena, ve kterém uveďte:

"Žádám o zřízení webhostingu pro doménu [nazev domeny], která je v současné době vedena u webhostingu tarif ASP.NET. Nový tarif pro danou doménu je [název vybraného tarifu] a fakturační období nového webhostingu je [vybrat fakturační období] . Souhlasím s tím, že dojde ke zrušení stávajícího webhostingového tarifu ASP.NET a že tím dojde ke smazání všech dat na FTP, databáze a také e-mailů. Zálohu jsem si udělal"

 

 


 

V případě jakýkoliv dotazů můžete kontaktovat naší technickou podporu na telefonním čísle: +420 270 001 456


Help Desk Software by Kayako fusion