Nápověda: Webhosting
Správce úloh (Cron)
24.08.2012 08:21

Co je to Cron ?

Cron je nástroj, který spouští různé programy v předem definovanou dobu a intervalu. Cron může velice dobře pomoci tvůrcům internetových projektů. Jeho pomocí můžete v intervalech spouštět například generování databázově velmi náročných stránek, nebo můžete získávat aktuální informace z různých zdrojů na internetu. Můžete také například promazávat různá nepotřebná data v databázi a jiné úkony.


 

Nastavení Cronu

Přihlaste se do klientské sekce, kde je webhostingová služba vedena. Obrázek č. 1

Obrázek č. 1

V seznamu vedených služeb a jejich administrace klikněte na Webhosting Obrázek č. 2

Obrázek č. 2

Pokud máte vedeno více webhostingových služeb, objeví se tabulka s přehledem. Klikněte na Administrace (1) Obrázek č. 3 u webhostingové služby, kde budeme nastavovat Cron.

Obrázek č. 3

Na další stránce klikněte na Správce úloh Obrázek č. 4

Obrázek č. 4

Nyní máte možnost provést naplánování spouštění jednotlivých úloh. Nejdříve zvolíte Čas spuštění

  • Vyberte, jak často se má úloha spustit (1)

  • Vyberte čas, kdy se má úloha spustit (2)

Pokud zvolíte možnost Přesně v můžete nastavit přesný čas (hodinu a minutu) kdy bude úloha každý den spouštěna. Z důvodu zamezení přetížení našich serverů může být skutečný čas spuštění posunut o několik sekund.

Adresa načtení (3) slouží pro zadání adresy, kde se nalézá skript/program, který chcete spustit. Pokud Stránka vyžaduje přihlášení (4), označte tuto možnost a poté vyplňte přihlašovací údaje. Nakonec, pro lepší přehlednost, napište Popis (5) spouštěné úlohy. Na závěr pak už jen stačí Uložit naplánovanou úlohu (6) Obrázek č. 5

Obrázek č. 5

Uložené úlohy poté uvidíte v přehledném seznamu. Kromě zvolených kritérií zde také vidíte Poslední spuštění (1), tedy datum a čas, kdy byla úloha naposledy spuštěna. HTTP kód (2). Jedná se o informace, které vrátí server po spuštění úlohy. V případě, že se vyskytne nějaká chyba, která zamezila vykonání naplánované úlohy, je možné tuto chybu pomocí HTTP kódu odhalit. Poslední možností je Akce (3) Obrázek č. 6. Zde máte možnost naplánovanou úlohu smazat.

Obrázek č. 6

 


V případě jakýkoliv dotazů můžete kontaktovat naší technickou podporu na telefonním čísle: +420 270 001 456

 

 


 


Help Desk Software by Kayako fusion