Nápověda: HTML
Administrace webhostingu - Hit / Mini
24.01.2013 09:03

Administraci Vašeho webhostingu naleznete po přihlášení do Vaší klientské sekce na stránce www.web4u.cz

 

Po přihlášení do klientské sekce zvolte v oblasti "Vaše služby a jejich administrace" možnost "Webhosting". V případě, že se ve Vaší klientské sekci nachází webhostingů více, zvolte na další stránce možnost "Administrace" nacházející se vedle názvu vybraného webhostingu.


 

Na další stránce již vidíte Administraci hostingu, níže také naleznete informace k jednotlivým ikonám.

 

  • Doménové aliasy - Přehled aktuálních doménových aliasů a možnost jejich odebrání. Pod ikonou "Nový alias" pak můžete přidat další domény - podrobnosti.
  • FTP - Přehled a správa FTP účtů (změna hesla, nastavení FTP filtru, přidání či odebrání FTP účtu) - podrobnosti.
  • E-mail - Přehled a správa e-mailových účtů (změna hesla, nastavení přesměrování, nastavení automatické odpovědi, přidání či odebrání e-mailových účtů) - podrobnosti.
  • Správce úloh - Cron, slouží k automatickému volání URL adresy pro spouštění scriptů v předdefinovaný čas, či intervalu - podrobnosti.
  • Editor stránek - S pomocí editoru je možné vytvořit jednoduché webové stránky, bez jakýchkoliv znalostí programování - podrobnosti.
  • Přesměrování - Přesměrování, umožní nasměrovat Vaši doménu na libovolnou URL adresu - podrobnosti.
  • Domény III řádu - Slouží k individuálnímu nastavení, domén III řádu. Domény III řádu, jsou standardně zřizovány vytvořením požadovaného adresáře v adresáři /html - název adresáře je názvem sub-domény - podrobnosti.
  • Zaheslování adresářů - Slouží k automatickému zaheslování adresářů pomocí .htaccess.
  • Závěrečná zpráva - Slouží k znovu zaslání Závěrečné zprávy webhostingu na kontaktní e-mail klientské sekce. Závěrečná zpráva obsahuje veškeré přístupové informace k webhostingu.
  • Obnova ze zálohy - Formulář pro zaslání požadavku na provedení obnovy dat ze zálohy.

 

Ve středu obrazovky, pak naleznete ikonu s odkazem na statistiky přístupů daného webhostingu. Standardně také přístupné na adrese www.mojedomena.cz/statistika

V dolní části obrazovky, je pak panel pro "Změnu fakturačního období" a pro "Změnu webhostingového programu". Dále je zde vidět graf s rozdělením celkově obsazeného prostoru - nezobrazuje volný prostor, ale pouze součet aktuálně obsazených dat FTP, Databáze a E-mail.


Komentáře (0)
Help Desk Software by Kayako fusion