Nápověda: ASP.NET
Administrace webhostingu - ASP.NET
24.01.2013 12:49

Administraci Vašeho webhostingu naleznete po přihlášení do Vaší klientské sekce na stránce www.web4u.cz

 

Po přihlášení do klientské sekce zvolte v oblasti "Vaše služby a jejich administrace" možnost "Webhosting". V případě, že se ve Vaší klientské sekci nachází webhostingů více, zvolte na další stránce možnost "Administrace", která se nachází vedle názvu vybraného webhostingu.


 

Na další stránce již vidíte Administraci hostingu, níže také naleznete informace k jednotlivým ikonám.

 

  • Administrace IIS - Slouží k administraci aplikačního poolu, nastavení verze .NET atd.
  • Doménové aliasy - Přehled aktuálních doménových aliasů a možnost jejich odebrání. Pod ikonou "Nový alias" pak můžete přidat další domény - podrobnosti.
  • FTP - Přehled a správa FTP účtů (změna hesla, přidání či odebrání FTP účtu) - podrobnosti.
  • E-mail - Přehled a správa e-mailových účtů (změna hesla, nastavení přesměrování, nastavení automatické odpovědi, přidání či odebrání e-mailových účtů) - podrobnosti.
  • Správce úloh - Cron slouží k automatickému volání URL adresy pro spouštění scriptů v předdefinovaný čas či v daném intervalu - podrobnosti.
  • MySQL - Přehled databázových uživatelů a databází webhostingu, zároveň zde můžete zřizovat nové databáze či uživatele.
  • MsSQL - Přehled databázových uživatelů a databází webhostingu, zároveň zde můžete zřizovat nové databáze či uživatele.
  • Domény III. řádu - Zde můžete zakládat domény III. řádu. Pro každou doménu III. řádu je zřízena samostatná "site".
  • Závěrečná zpráva - Slouží k opětovnému zaslání Závěrečné zprávy webhostingu na kontaktní e-mail klientské sekce. Závěrečná zpráva obsahuje veškeré přístupové informace k webhostingu.

 

V dolní části obrazovky je pak panel pro "Změnu fakturačního období" a pro "Změnu webhostingového programu". Dále je zde vidět graf s rozdělením celkově obsazeného prostoru - nezobrazuje volný prostor, ale pouze součet aktuálně obsazených dat FTP, Databáze a E-mail.

 


Komentáře (0)
Help Desk Software by Kayako fusion