Nastavení zálohování
04.04.2013 14:34

Použitá metoda:

Zálohování je prováděno jako reverzně přírůstkové, a to systémem rsync(1).

Co, kde a jak lze nastavit:

  • Velikost prostoru pro zálohy serveru nastavujeme na základě Autorizovaného požadavku. Orientační ceník je k dispozici na adrese http://www.web4u.cz/cs/serverhosting/ostatni#zalohovani.
  • Počet uchovávaných záloh nastavujeme na základě Autorizovaného požadavku. Standardně jsou uchovávány 2 zálohy denní, 2 týdenní a 2 měsíční. Počet uchovávaných záloh nemá vliv na cenu zálohování.
  • Rozsah zálohovaných dat se nastavuje přímo na serveru konfigurací rsync démona, především změnou obsahu proměnné 'exclude'.

Příklad konfigurace (OS Linux):

Soubor /etc/rsyncd.conf:

log file = /var/log/rsyncd.log
pid file = /var/run/rsyncd.pid
lock file = /var/run/rsync.lock
uid = root
gid = root
read only = yes
list = no
secrets file = /etc/rsyncd.guesswhat

[fs]

     path = /
     comment = FS
     exclude = /sys /dev /proc /tmp /var/cache/apt
     hosts allow = backup3.web4u.cz backup4.web4u.cz
     hosts deny = 0.0.0.0/0
     auth users = web4ubackup
     max connections = 1
     dont compress = *

 

Poznámka: Náš systém zálohuje modul 'fs' a připojuje se jako uživatel 'web4ubackup'.

Soubor /etc/rsyncd.guesswhat:

web4ubackup:<secret_password>

kde místo <secret_password> je uvedeno heslo, které zákazníkovi vygenerujeme.

Poznámka: Obecně by soubor /etc/rsyncd.guesswhat měl mít omezena práva pro čtení. Vyhovující práva lze nastavit provedením následujících příkazů:

# chmod 400 /etc/rsyncd.guesswhat
# chown root:root /etc/rsyncd.guesswhat

Pro více informací o možnostech konfigurace viz manuálová stránka

# man rsyncd.conf


Help Desk Software by Kayako fusion