Základní konfigurace a pravidla pro SPAM FILTR
03.05.2016 12:07

Nevyžádanou poštu lze dodatečně filtrovat pomocí dostupného nástroje, který je umístěn v prostředí klientské sekce.

Nástroj je k nalezení po přihlášení k zákaznickému účtu v kategorii:

"Vaše služby a jejich administrace: Webhosting" > Administrace zvoleného webhostingu > ikona E-MAIL > ikona PRAVIDLA SPAM FILTRU,

viz snímek obrazovky s uvedenou cestou.

Konfigurace filtru je rozdělena do tří formulářových řádků:

 

1 blacklist_from (slouží pro blokování nevyžádaných příchozích zpráv na základě zavedeného seznamu)

2 whitelist_from (eviduje zavedený seznam adres, které jsou vždy povoleny. Respektive nikdy nejsou na základě přiděleného score vyhodnoceny jako spam)

3 required_score (bodový systém, podle kterého se řídí vyhodnocování potenciálních nevyžádaných zpráv. Ve výchozím nastavení je hodnota score 5. Čím nižší je hodnota score, tím agresivněji se filtr projevuje.)

 

Na řádcích 1 a 2 je možné zadávat doménová jména, která se řídí globálním vzorem. Povolen je znak *, jenž udává neznámou (regulérní výrazy nejsou z bezpečnostních důvodů povoleny).

Hodnoty mohou být zavedeny např. ve tvaru: priklad@domena.com *@isp.com viz přiložený snímek obrazovky.

 

 

 

 


Help Desk Software by Kayako fusion