Nápověda: E-mail
Lokální doručování
15.03.2017 16:37

V případě, že v rámci našich DNS serverů směrujete poštovní služby mimo Web4U, může nastat problém v doručování zpráv v rámci serveru Web4U (tj. pokud příjemce i odesílatel zprávy používá služby Web4U). Naše servery používají tzv. lokální doručování, které upřednostňuje doručení zprávy v rámci našich serverů před DNS záznamy. V případě, že se Vám naskytne problém s doručováním těchto zpráv, postačí lokální doručování vypnout následujícím způsobem.

 

Nejprve je nutné se přihlásit do klientské sekce / administrace mailových služeb. Následně v sekci E-mail naleznete položku Lokální doručování.

 

 

Po jejím rozkliknutí naleznete možnost doručování zapnout / vypnout buď pro hlavní doménu, nebo případně pro jednotlivé aliasy.

 


Help Desk Software by Kayako fusion