RSS Feed
Nápověda : Domény
   
Pro úspěšný přesun domény z klientské sekce, k níž nemáte oprávnění, pod vlastní klientskou sekci je zapotřebí mít přístup k e-mailu vlastníka neboli držitele domény. Tento údaj můžete pro .CZ doménu vyhledat na webu https://www.nic.cz/ [https://www.nic.c...
TRANSFER DOMÉNY Transfer domény slouží současnému majiteli dané domény k převodu od jednoho registrátora k druhému (například od konkurencnifirma.cz k web4u.cz) Při transferu domény nepřicházíte o její předplacené období. Datum expirace (konec předp...
CO JE TO WHOIS? WHOIS (z anglického _who is?_ - _kdo je?_) je v informatice označení pro databázi, která slouží k evidenci údajů o majitelích internetových domén a IP adres. Struktura databází národních domén nejvyššího řádu je hierarchická (každý národ...
OBSAH: * Co je to expirace domény * Postup prodloužení domén před expirací * Hromadné prodloužení domén CO JE TO EXPIRACE DOMÉNY .CZ DOMÉNA: V den expirace, kterým končí předplatné období, doména upadá do tzv. ochranné lhůty. 30 dní po expiraci ...
- Přesměrování domény na URL adresu umožní, aby poté, co návštěvník zadá do adresního řádku Vaši doménu, došlo k automatickému přesměrování na požadované webové stránky. Příklad požadavu zákazníka: _Na doméně WWW.AUTO.CZ budeme požadovat, aby došlo k ...
Co je to automatické prodlužování domén? Funkce automatického prodlužování domén umožňuje automatické vystavení zálohové faktury za prodloužení domén. Tato funkce je ve výchozím nastavení zapnuta, pokud o ni tedy nemáte zájem, musíte ji ve správě domé...
CO JE TO AUTH-ID? AUTH-ID je heslo vygenerované při každé registraci domény. Toto heslo slouží zejména k převodu domény (Co je to transfer domény? [https://helpdesk.web4u.cz/index.php?/Knowledgebase/Article/View/224/1/co-je-to-transfer-domeny], Jak získ...
ZA DEALERA NEBOLI PARTNERA POVAŽUJEME ZÁKAZNÍKA, KTERÝ SPLNIL NÁSLEDUJÍCÍ PODMÍNKY: * spravuje 5 a více domén a je u 5 a více domén uveden jako plátce * kontaktoval nás se zájmem převést svůj účet na partnerský program * poplatky plynoucí z pron...
Pro správný běh www prezentace pod webhostingem Web4U je potřeba mít v DNS následující nastavení. * TYP A PRO IPV4 * TYP AAAA PRO IPV6 VERZE PRO PHP 5.6: NÁZEV TTL TYP PR ADRESA @ A 81.91.86.13 * A 81.91.86....
* AUTH-ID - Autorizační heslo domény nebo identifikátoru, slouží k autorizaci transferu či jiné akce * CENTRÁLNÍ REGISTR DOMÉN - Hlavní správce pro danou koncovku domény (.cz, .eu, a jiné). Centrálnímu registru je svěřena správa pro konkrétní koncovku...
CO JE TO DOMÉNA? Doména nebo také doménové jméno je vlastně adresa Vaší internetové prezentace. Každý počítač, který je připojen do internetové sítě, musí mít jedinečnou adresu, takzvanou IP adresu. Ta je tvořena číslicemi (například: 192.168.1.1). Jelik...
* Co je to DNS (name server) * Jaké jsou name servery u domény? * Mohu mít u domény nastaveny jiné name servery? ------------------------- CO JE TO DNS (NAME SERVER)? Name server neboli DNS je zkratka tří slov Domain Name Server (Doménový jmenný ...
PŘEVOD DOMÉNY můžete provést z Vaší klientské sekce, ve které je doména vedena. Totéž platí i pro převod více domén. 1. Po přihlášení do klientské sekce zvolte v části "VAŠE SLUŽBY A JEJICH ADMINISTRACE" možnost "SPRÁVA DOMÉN". 2. Poté klikněte na ikon...
TRANSFER HESLO (neboli AUTH-ID) slouží především k autorizaci převodu domény pod jiného registrátora. Postup získání transfer hesla se liší podle koncovky domény. DOMÉNA .CZ V případě .CZ domény je možné nechat si zaslat Auth-ID přímo z klientské sekc...
Tato funkcionalita umožňuje u partnerských účtů nastavit, zda bude po registraci nebo transferu domény AUTOMATICKÉ PRODLUŽOVÁNÍ pro danou doménu ZAPNUTO nebo VYPNUTO. Toto nastavení platí pouze pro NOVĚ ZŘIZOVANÉ DOMÉNY - neovlivní to tak nastavení u stáv...
Co je to PTR záznam Reverzní neboli PTR záznam zajišťuje překlad IP adresy na konkrétní název (doménu). Jedná se o obrácený proces DNS, který překládá domény na IP adresy. Příklad: _Při zadání domény www.web4u.cz doménový systém (DNS) zjistí, že...
CO JE TO DOMÉNOVÝ ALIAS? Doménový alias znamená, že více domén směřuje na stejný webhosting, tedy na totožný server. Totéž platí nejen v případě prezentace, ale i e-mailové pošty. Doménový alias směřuje vždy na jednu hlavní doménu a nemá tak svůj vlastn...
ZÁKLADNÍ PRAVIDLA PRO VÝBĚR DOMÉNY 1. FIREMNÍ DOMÉNA Pro základní firemní prezentaci by se doménové jméno mělo shodovat s názvem firmy. Název by měl být co nejkratší a dobře zapamatovatelný. Doménové jméno by mělo označovat _obor_ Vašeho podnikání (op...
Pro správný běh pošty pod webhostingem Web4U je potřeba mít v DNS následující nastavení. UKÁZKA NASTAVENÍ PRO DOMÉNU DOMENA.CZ: NÁZEV TTL TYP PR ADRESA domena.cz. MX 10 mx.web4u.cz. INFORMACE K NASTAVENÍ DNS ZÁZNAMŮ PRO PR...
K ČEMU SLOUŽÍ ZASLANÁ ZPRÁVA OHLEDNĚ AKTUALIZACE ÚDAJŮ A MOJEID? Zpráva je zaslána držitelům .CZ domén, které jsou registrovány skrze společnost Web4U s.r.o. Námi zaslaná zpráva slouží především ke kontrole údajů vedených u Vašich .CZ domén. V případě ...


Help Desk Software by Kayako fusion