RSS Feed
Nápověda : E-mail
   
V případě, že v rámci našich DNS serverů směrujete poštovní služby mimo Web4U, může nastat problém v doručování zpráv v rámci serveru Web4U (tj. pokud příjemce i odesílatel zprávy používá služby Web4U). Naše servery používají tzv. lokální doručování, kter...
Apple Mac Mail 1. Pro přidání již zřízeného e-mailového účtu do programu Apple Mac Mail zvolte v horním menu v sekci "MAIL" položku "PREFERENCES..."   2. Objeví se následující okno, ve kterém přejdete na záložku "ACCOUNTS" . 3. Poté pro vytvoření n...
Nastavení poštovního účtu v aplikaci Windows Live Mail 1. Pro přídání již zřízeného e-mailového účtu do programu Windows Live Mail zvolte záložku "ÚČTY". 2 Následně vybereme, že chceme přidat E-mailový účet.   3. Objeví se nové okno "PŘIDÁNÍ E-MAILO...
DKIM (DomainKeys Identified Mail - v překladu e-mail podepsaný doménovým klíčem) je nástroj umožňující elektronicky podepsat hlavičky odcházejících e-mailů. DKIM takto umožňuje, aby příjemce mohl zjistit, zda e-mail (včetně jeho nezměněného obsahu) skuteč...
Certifikát POP3 a IMAP serveru je vystaven na mail.web4u.cz, pokud však použijete pro příjem pošty server pop3.vasedomena.cz nebo mail.vasedomena.cz, hlásí emailový prohlížeč problém při ověření platnosti certifikátu. Pro vyřešení tohoto problému stačí p...
E-mail se vrátil jako nedoručitelný V případě, že se Vám odesílaná zpráva vrátila jako nedoručitelná, můžete s pomocí tohoto návodu odvodit, kde by mohl být problém s nedoručením. Případně nám zprávu o nedoručení můžete přeposlat na adresu: INFO@WEB4U....
NASTAVENÍ POŠTOVNÍHO ÚČTU V PROGRAMU OUTLOOK EXPRESS 1. Pro přídání již zřízeného e-mailového účtu do programu Outlook Express zvolte v menu v sekci "NÁSTROJE" položku "ÚČTY". 2. Objeví se následující okno, ve kterém klikněte na tlačítko "PŘIDAT" a zv...
Nastavení poštovního účtu v programu Thunderbird 1. Pro přidání již zřízeného e-mailového účtu do programů Thunderbird zvolte při prvním spuštění možnost "VYTVOŘIT NOVÝ ÚČET". Tuto volbu naleznete hned po startu programu na úvodní stránce. Pokud Thunderb...
NASTAVENÍ POŠTOVNÍHO ÚČTU V PROGRAMU MS OFFICE OUTLOOK 2003 1. Pro přidání již zřízeného e-mailového účtu do programu Microsoft Office Outlook 2003 zvolte v horním menu v sekci "NÁSTROJE" položku "E-MAILOVÉ ÚČTY..." 2. Objeví se následující okno, ve kt...
HLAVIČKA E-MAILU obsahuje důležité informace o e-mailové zprávě. Povětšinou lze hlavičku zprávy jednoduše zobrazit stisknutím kombinace kláves "CTRL" a "U". Níže naleznete postup zobrazení hlavičky pro webamilové klienty WEB4U. ZOBRAZENÍ E-MAILOVÉ HLA...
IPhone Mail 1. Nastavení poštovní schránky v aplikaci iPhone Mail začnete kliknutím na ikonu "MAIL" ve Vašem Iphone. Zobrazí se Vám následující obrazovka, na které vyberte možnost "JINÝ". 2. V následujícím okně vyplňte své jméno, příjmení, e-mailovou ad...
Nastavení poštovního účtu v programu MS Office Outlook 2007 1. Pro přidání již zřízeného e-mailového účtu do programu Microsoft Office Outlook 2007 zvolte v menu sekci "NÁSTROJE" položku "NASTAVENÍ ÚČTU...". 2. Objeví se následující okno, ve kterém kli...
CO MŮŽE ZPŮSOBOVAT PROBLÉMY S ODESÍLÁNÍM POŠTY: - BLOKOVÁNÍ PORTU ODCHOZÍ POŠTY od poskytovatele internetového připojení - povětšinou z důvodu ochrany proti spamu může poskytovatel internetového připojení zablokovat některé nebo všechny porty pro odchozí...
NASTAVENÍ SERVERU PŘÍCHOZÍ POŠTY Server příchozí pošty: MAIL.WEB4U.CZ Protokol: POP3 nebo IMAP Přihlašovací jméno: INFO@DOMENA.CZ (celá e-mailová adresa) Heslo: HESLO, které využíváte k dané schránce (*využívejte vždy dostatečně silná přihlašovací ...


Help Desk Software by Kayako fusion