RSS Feed
Nápověda : E-mail
   
V případě, že v rámci našich DNS serverů směrujete poštovní služby mimo Web4U, může nastat problém v doručování zpráv v rámci serveru Web4U (tj. pokud příjemce i odesílatel zprávy používá služby Web4U). Naše servery používají tzv. lokální doručování, kter...
Postup nastavení poštovního účtu v programu Mozilla Thunderbird 1. Pro přidání již zřízeného e-mailového účtu do programu Mozilla Thunderbird zvolte v horním menu v sekci "NÁSTROJE" položku "NASTAVENÍ ÚČTU...".   2. Objeví se následující okno, ve kte...
DKIM (DomainKeys Identified Mail - v překladu e-mail podepsaný doménovým klíčem) je nástroj umožňující elektronicky podepsat hlavičky odcházejících e-mailů. DKIM takto umožňuje, aby příjemce mohl zjistit, zda e-mail (včetně jeho nezměněného obsahu) skuteč...
Apple Mac Mail 1. Pro přidání již zřízeného e-mailového účtu do programu Apple Mac Mail zvolte v horním menu v sekci "MAIL" položku "PREFERENCES..."   2. Objeví se následující okno, ve kterém přejdete na záložku "ACCOUNTS" . 3. Poté pro vytvoření n...
Nastavení poštovního účtu v aplikaci Windows Live Mail 1. Pro přídání již zřízeného e-mailového účtu do programu Windows Live Mail zvolte záložku "ÚČTY". 2 Následně vybereme, že chceme přidat E-mailový účet.   3. Objeví se nové okno "PŘIDÁNÍ E-MAILO...
E-mail se vrátil jako nedoručitelný V případě, že se Vám odesílaná zpráva vrátila jako nedoručitelná, můžete s pomocí tohoto návodu odvodit, kde by mohl být problém s nedoručením. Případně nám zprávu o nedoručení můžete přeposlat na adresu: INFO@WEB4U....
NASTAVENÍ POŠTOVNÍHO ÚČTU V PROGRAMU OUTLOOK EXPRESS 1. Pro přídání již zřízeného e-mailového účtu do programu Outlook Express zvolte v menu v sekci "NÁSTROJE" položku "ÚČTY". 2. Objeví se následující okno, ve kterém klikněte na tlačítko "PŘIDAT" a zv...
Certifikát POP3 a IMAP serveru je vystaven na mail.web4u.cz, pokud však použijete pro příjem pošty server pop3.vasedomena.cz nebo mail.vasedomena.cz, hlásí emailový prohlížeč problém při ověření platnosti certifikátu. Pro vyřešení tohoto problému stačí p...
NASTAVENÍ POŠTOVNÍHO ÚČTU V PROGRAMU MS OFFICE OUTLOOK 2003 1. Pro přidání již zřízeného e-mailového účtu do programu Microsoft Office Outlook 2003 zvolte v horním menu v sekci "NÁSTROJE" položku "E-MAILOVÉ ÚČTY..." 2. Objeví se následující okno, ve kt...
Nastavení poštovního účtu v programu Thunderbird 1. Pro přidání již zřízeného e-mailového účtu do programů Thunderbird zvolte "VYTVOŘIT NOVÝ ÚČET". Tuto volbu naleznete hned po startu programu na úvodní stránce. 2. Zobrazí se možnost vytvoření nového p...
HLAVIČKA E-MAILU obsahuje důležité informace o e-mailové zprávě. Povětšinou lze hlavičku zprávy jednoduše zobrazit stisknutím kombinace kláves "CTRL" a "U". Níže naleznete postup zobrazení hlavičky pro webamilové klienty WEB4U. ZOBRAZENÍ E-MAILOVÉ HLA...
IPhone Mail 1. Nastavení poštovní schránky v aplikaci iPhone Mail začnete kliknutím na ikonu "MAIL" ve Vašem Iphone. Zobrazí se Vám následující obrazovka, na které vyberte možnost "JINÝ". 2. V následujícím okně vyplňte své jméno, příjmení, e-mailovou ad...
Nastavení poštovního účtu v programu MS Office Outlook 2007 1. Pro přidání již zřízeného e-mailového účtu do programu Microsoft Office Outlook 2007 zvolte v menu sekci "NÁSTROJE" položku "NASTAVENÍ ÚČTU...". 2. Objeví se následující okno, ve kterém kli...
CO MŮŽE ZPŮSOBOVAT PROBLÉMY S ODESÍLÁNÍM POŠTY: - BLOKOVÁNÍ PORTU ODCHOZÍ POŠTY od poskytovatele internetového připojení - povětšinou z důvodu ochrany proti spamu může poskytovatel internetového připojení zablokovat některé nebo všechny porty pro odchozí...
NASTAVENÍ SERVERU PŘÍCHOZÍ POŠTY Server příchozí pošty: MAIL.WEB4U.CZ Protokol: POP3 nebo IMAP Přihlašovací jméno: INFO@DOMENA.CZ (celá e-mailová adresa) Heslo: HESLO, které využíváte k dané schránce (*využívejte vždy dostatečně silná přihlašovací ...


Help Desk Software by Kayako fusion