RSS Feed
Nápověda : Domény > Online DNS
     
CO JE TO SRV ZÁZNAM SRV záznam (SeRVice record) slouží především pro služby jako SIP, XMPP a LDAP. Pomocí SRV záznamu lze službu (pokud SRV záznam podporuje) odkázat na jinou adresu a port. Příklad pro běžně používanou službu Google Talk: _U domény gma...
DKIM (DomainKeys Identified Mail - v překladu e-mail podepsaný doménovým klíčem) je nástroj umožňující elektronicky podepsat hlavičky odcházejících e-mailů. DKIM takto umožňuje, aby příjemce mohl zjistit, zda e-mail (včetně jeho nezměněného obsahu) skuteč...
DNS záznam typu A (Address record) slouží k nasměrování domény na IP adresu s protokolem IPv4. Adresa IPv4 se udává ve tvaru xxx.xxx.xxx.xxx, kde xxx je číselná hodnota s rozsahem 0 až 255. IPv4 adresa může vypadat například následovně: 81.91.86.13 (IPv4 ...
MX záznam slouží k nasměrování doručování pošty pro danou doménu na požadovaný e-mailový server. Prioritou v DNS záznamu lze pak určit záložní mail-servery, tedy záložní server, na který bude zpráva doručena v případě, že se nepodaří zprávu doručit na pri...
CO JE TO NS ZÁZNAM S pomocí NS (Name Server record) je možné určit jiný autoritativní DNS server (name server) pro danou sub-doménu. Můžeme tak v DNS záznamu domény II. řádu určit, že doména test.domena.cz nemá zónový soubor uložen tak jako doména II. řá...
CO JE TO SPF ZÁZNAM SPF (Sender Policy Framework) je speciální záznam, s jehož pomocí můžeme nadefinovat, které SMTP servery (IP adresy) jsou pro danou doménu autorizované při odesílání e-mailů. Pokud tedy strana příjemce nepodporuje ověření pomocí SPF...
Využívat naše on-line DNS lze bezplatně, i když máte doménu zaregistrovanou u jiného registrátora než Web4U. Pokud z jakéhokoli důvodu nechcete změnit registrátora domény na Web4U, doporučujeme alespoň využít našich on-line DNS. V součinnosti se stávajíc...
POPIS TYPŮ DNS ZÁZNAMŮ * DNS záznam typu A (Address record) slouží k nasměrování domény na IP adresu s protokolem IPv4 adresu. IPv4 adresa se udává ve tvaru xxx.xxx.xxx.xxx, kde xxx je číselná hodnota s rozsahem 0 až 255. IPv4 adresa může vypadat napří...
Služba ON-LINE DNS je přístupná všem uživatelům, kteří mají u nás vedenou jakoukoliv doménu II. řádu (mojedomena.cz). KLIKNĚTE ZDE PRO DETAILNÍ NÁVOD NA POUŽÍVÁNÍ ON-LINE DNS [https://helpdesk.web4u.cz/index.php?/Knowledgebase/Article/View/190/9/online-...
Tuto možnost obecně nedoporučujeme, je vhodná pouze pro zkušené uživatele, kteří mají pro provoz vlastních DNS rozumný důvod. Pro správný běh pošty pod webhostingem Web4U je potřeba mít v DNS následující nastavení (ukázka nastavení pro doménu domena.cz):...
CO JE TO TXT ZÁZNAM TXT záznam je možné využít pro zapsání libovolného textového řetězce do DNS záznamu domény. Lze jej využít například k ověření vlastníka domény, kdy Vás poskytovatel hostingových či jiných služeb požádá o vložení TXT záznamu s určitým...
VSTUP DO ADMINISTRACE ONLINE DNS Do administrace ONLINE DNS se dostanete po přihlášení do KLIENTSKÉ SEKCE na stránce www.web4u.cz [http://web4u.cz] (OBRÁZEK Č.1). Po přihlášení zvolte v panelu "VAŠE SLUŽBY A JEJICH ADMINISTRACE" možnost "SPRÁVA DOMÉN" ...
JAK NASMĚROVAT DOMÉNU POMOCÍ DNS Pro úpravu DNS záznamů se přihlaste do KLIENTSKÉ SEKCE na stránce www.web4u.cz [http://web4u.cz] (OBRÁZEK Č.1). Po přihlášení zvolte v panelu "VAŠE SLUŽBY A JEJICH ADMINISTRACE" možnost "SPRÁVA DOMÉN" (OBRÁZEK Č.2). N...
Help Desk Software by Kayako fusion